Borsbeek start verkennende gesprekken op met de stad Antwerpen met het zicht op een mogelijke fusie in 2025

28 Januari 2022

Borsbeek start verkennende gesprekken op met de stad Antwerpen met het zicht op een mogelijke fusie in 2025

Voor Groen is het van cruciaal belang dat alle inwoners van Borsbeek hierover hun zeg kunnen doen.

Het bestuur van Borsbeek voert al sinds enige tijd verkennende gesprekken met een aantal omliggende besturen. De realiteit is immers zo dat er vanuit Vlaanderen steeds meer taken worden doorgeschoven naar lokale besturen, zonder dat daar extra middelen voor worden voorzien. Het bestuur moet dus op zoek naar schaalvergroting om de dienstverlening naar haar inwoners te kunnen blijven garanderen. Enkel de gesprekken met het Antwerpse stadsbestuur hebben nu geleid tot een volgende stap: namelijk analyseren wat de mogelijkheden zijn. Hoe dan ook zal de uiteindelijke beslissing voorgelegd worden aan de gemeenteraden, ten laatste op 31 december 2023.

Voor Groen is het van cruciaal belang dat alle inwoners van Borsbeek hierover hun zeg kunnen doen. De komende maanden zullen dus vanuit het bestuur inspraakmomenten georganiseerd worden, zodat alle bezorgdheden kunnen worden meegenomen in de gesprekken. Het is de ambitie van het Borsbeekse bestuur om de voordelen van de schaalgrootte die de stad biedt, te laten rijmen op de knusse nabijheid van ons ‘dorp naast de stad', met onze eigenheid en eigen accenten. Daar zullen wij alleszins over waken.

Op 28 januari 2022 werd dus het startschot gegeven voor een mogelijke fusie, ten vroegste in 2025. Maar om daar te geraken, is het voor ons van cruciaal belang om naar onze inwoners te luisteren. Die rol zullen wij ter harte nemen en blijven benadrukken.

We houden jullie op de hoogte!