Hoe past Borsbeek het dossier "Bouwshift" toe?

29 September 2021

Hoe past Borsbeek het dossier

In Borsbeek werd er de voorbije jaren gemiddeld 1 hectare per jaar aan open ruimte bebouwd.

Groene open ruimte maakt gelukkig

In het dossier bouwshift, de vroegere betonstop, stemt het Vlaams parlement dit voorjaar over de invulling ervan. In het ontwerp van de regering worden de kosten voor de compensatie voor de herbestemmming van de bouwgronden doorgeschoven naar de gemeenten. De regering behoudt weliswaar de doelstelling om de inname van open ruimte tegen 2040 tot nul te herleiden, maar de rekening komt in eerste instantie bij de gemeenten terecht zodra zij bouwgronden eventueel zouden herbestemmen. Alleen als de gemeenten die beslissing vooruitschuiven naar 2040, zou Vlaanderen betalen én bepalen.
In Borsbeek werd er de voorbije jaren gemiddeld 1 hectare per jaar aan open ruimte bebouwd. Gezien het gebrek aan groene, open ruimte in Borsbeek stelt Groen Borsbeek voor om de woonreservegebieden voorlopig niet te ontwikkelen. Als de gemeente geen goedkeuring verleent om die reservegebieden te bebouwen, dan zouden de gronden vanaf 2040 automatisch onbebouwbaar verklaard worden en compenseert de Vlaamse overheid de eigenaars.
Groen Borsbeek zet zich binnen de meerderheid ten volle in om open ruimte maximaal te behouden, met een focus op kwalitatieve kernversterking en een belangrijke rol voor water en groen. Met onze beleidsvisie ijveren we ervoor dat
Borsbeek maximaal inzet op de strikte toepassing van dit principe bij de toekenning van vergunningen.