Luchthaven van Deurne

26 Mei 2018

Luchthaven van Deurne

Geen eeuwige luchthaven, wel een groene long

In de jaren ‘60 was de Antwerpse luchthaven zo irrelevant en slorpte ze zoveel subsidies op, dat op de ontwerpgewestplannen geen luchthaven meer stond ingetekend, maar wel een park. Een kabinet genoemd in de zaak gewestplanfraude zorgde dat het gebied luchthaven bleef en dat ze de nabestemming park kreeg. De Vlaamse overheid stak sinds 2014 120 miljoen euro belastinggeld van de Vlamingen in een verlieslatende, nutteloze luchthaven die de laatste jaren zeer veel bouwovertredingen heeft begaan en die de milieuvergunning bewust verkeerd interpreteert om meer vluchten toe te laten. Als klap op de vuurpijl probeert de uitbater van de luchthaven de bestaande bouwovertredingen te regulariseren met de aanvraag voor een eeuwigdurende omgevingsvergunning. Dit gebeurde in volle vakantieperiode met het oog op een toekomstige exponentiële groei. Met een eeuwige vergunning wordt de officiële nabestemming van het gebied als park onmogelijk gemaakt!

De leefbaarheid staat onder druk in de steden en gemeenten rond de luchthaven, die er al veel eerder waren dan de luchthaven zelf. Het is duidelijk dat de inwoners van Borsbeek dit niet pikken. Van de 3 234 bezwaren tegen een eeuwige luchthaven, zijn er namelijk 937 ingediend in Borsbeek en ongetwijfeld is er nog een aanzienlijk aantal Borsbeekse bezwaren onder de 793 ingediend via het omgevingsloket. Ook het bestuur van de gemeente Borsbeek - waarvan Groen deel uitmaakt met Iedereen Borsbeek - en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben negatief advies ingediend.

De Vlaamse overheid kan dit niet zomaar negeren. De hoop op de potentieel grootste groene long voor Antwerpen is dus nog niet helemaal de kop ingedrukt. Groen Borsbeek blijft erop hameren dat overheden hun eigen regelgeving moeten volgen. Bouwovertredingen en verspilling van belastinggeld door de Vlaamse overheid zonder economische meerwaarde, maar met vervuiling, hinder en negatieve gevolgen voor de gezondheid horen niet thuis in onze woongebieden.

 

Frans Giele