De mensen van

Groen Borsbeek

Anastacia Khajkhasan

Jong Groen en lid van de kerngroep

Tom Verboven

2021-2022: 4e schepen

Frans Giele

Voorzitter van Groen Borsbeek

Christel Truyts

Lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Helke Baeyens

Secretaris van Groen Borsbeek

Johannes Govaerts

Lid van de kerngroep

Leen Dreesen

Penningmeester

Greet Goethals

Lid van de kerngroep

Betty Janssen

Voorzitter van de seniorenraad