De mensen van

Groen Borsbeek

Tom Verboven

2021-2022: 4e schepen

Frans Giele

Voorzitter van Groen Borsbeek

Christel Truyts

Lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Helke Baeyens

Secretaris van Groen Borsbeek

Johannes Govaerts

Lid van de kerngroep

Bart Vissers

Voorzitter van de milieuraad

Frans Neyens

Lid van de kerngroep  

Leen Dreesen

Penningmeester

Greet Goethals

Lid van de kerngroep

Charlotte Franckx

          

Betty Janssen

Voorzitter van de seniorenraad