5 logische klimaatstappen waar ook jij beter van wordt

09 Maart 2019

5 logische klimaatstappen waar ook jij beter van wordt

Het kan anders: het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Frankrijk, Denemarken en Nederland hebben allemaal een klimaatwet met bindende doelstellingen. In een klimaatbegroting bepalen ze hoeveel CO2 elke sector mag uitstoten. Waarop wacht België? Een bindende klimaatwet geeft bedrijven, organisaties en burgers de zekerheid waar ze zo naar snakken. Tegen 2050 koolstofneutraal, 95 procent minder broeikasgassen en 100 procent hernieuwbare energie: dát is ambitie.

1.  Trein goedkoper dan vliegen onder 1000 km

Luchtvaart is enorm vervuilend, zeker voor korte afstanden. Voor afstanden tot 1000 kilometer moet de trein de goedkoopste optie worden.

Vliegen is alleen maar zo goedkoop dankzij oneerlijke belastingvoordelen. We stoppen met staatssteun aan luchthavens, heffen een taks op kerosine en rekenen BTW aan voor vliegtickets. We werken hiervoor samen met onze buurlanden, zodat uitwijken geen optie wordt.

Tegelijk verbeteren we het alternatief: de trein. We maken het Europese treinnetwerk uniform. De TGV die tussen Amsterdam en Parijs rijdt, heeft zes verschillende veiligheidssystemen aan boord. Dat kost handenvol geld. Daarom komt er één Europees veiligheidssysteem.

Bovendien bouwen we het hogesnelheids- en nachttreinennetwerk verder uit. Alle grote Europese steden moeten met elkaar verbonden worden met een treinverbinding.

Tot slot komt er een EU-richtlijn over reizigersinformatie en ticketbooking. Een meertalige, internationale treinrouteplanner moet steeds de goedkoopste optie aangeven. Vliegtuigmaatschappijen moeten mensen informeren over alternatieven, met de CO2-footprint van de aangeboden opties.

2.  Minder vlees exporteren

We eten te veel vlees en zuivel, en dat legt een serieuze hypotheek op het klimaat, onze gezondheid en het welzijn van landbouwdieren. Minder vlees eten begint bij het stimuleren van alternatieven. We maken de gezonde en diervriendelijke keuze de makkelijkste, onder andere door deze producten prominenter in de winkelrekken te leggen.

Reclame voor vlees en zuivel, zeker gefinancierd door de overheid, reguleren we beter. Wie toch kiest voor vlees, zal daarvoor de reële kost betalen. Zo garanderen we een eerlijke prijs voor de boer. Groen is geen voorstander van de invoering van een vleestaks en wil biologisch en lokaal voedsel stimuleren. Met een kwaliteitslabel krijg je ook eerlijke informatie over dierenwelzijn.

Veehouders die stoppen of inkrimpen, krijgen een financiële compensatie. Zo roepen we de gigantische slacht- en exportindustrie een halt toe en bieden we boeren aan de rand van het faillissement een uitweg.

3.  Beter en schoner openbaar vervoer

De voortdurende besparingen op het openbaar vervoer laten zich voelen. De reiziger staat in de kou. De stiptheid en het comfort zijn erbarmelijk en de voertuigen en infrastructuur zijn verouderd.

We doen de nodige investeringen zodat het openbaar vervoer de aantrekkelijkste keuze wordt.

Bovendien kopen we voortaan enkel nog volledig elektrische bussen. De Lijn kocht in de zomer van 2018 nog dieselbussen. Dat is te absurd voor woorden: we herroepen die bestelling.

Het stedelijk openbaar vervoer zal zo vanaf 2025 helemaal emissievrij zijn. Vanaf 2035 geldt dit voor heel Vlaanderen en Brussel.

4.  Drie keer sneller renoveren

Massaal energie produceren om die dan te laten weglekken in slecht geïsoleerde gebouwen: absurder hoeft het niet. We moeten drie keer sneller renoveren en de Vlaamse overheid moet mensen daarbij ondersteunen, ook met de nodige centen.

Lokale overheden gaan op zoek naar wijken waar de renovatienood het hoogst is. Hun renovatiebegeleiders zetten je op weg. We lanceren een renovatieportefeuille, zodat je door het bos de bomen blijft zien. In die portefeuille zitten premies, adviescheques en energieleningen, begeleid van een handig stappenplan.

Ook verhuurders moeten sneller en beter renoveren. Het doel: betere huurwoningen én betere energieprestaties. We breiden de steun uit voor structurele renovaties. Hardleerse verhuurders die slechte woningen blijven verhuren, zullen hun huurprijs moeten laten zakken.

Tot slot verbieden we de verkoop en plaatsing van nieuwe steenkoolkachels en stookolieketels. In Denemarken is dat al sinds 2013 verboden.

5.  Meer recycleren

Vlamingen zijn sorteerkampioen en toch wordt maar bitter weinig van ons afval gerecycleerd. Tegen 2020 moet 80 procent van ons plastic afval gerecycleerd worden en 95 procent van onze drankverpakkingen.

We voeren statiegeld in voor eenmalige drankverpakkingen zoals blik en plastic flesjes. Zo zorgen we ervoor dat er minder afval op straat en in de natuur belandt en dat er meer gerecycleerd kan worden.

Daarnaast houden we ál het plastic afval uit het restafval. Gemeenten kunnen een roze zak invoeren als overgangsmaatregel tot hun verwerkingsinstallaties aangepast zijn om alle plastic afval te recycleren.

Tot slot laten we de producent meebetalen voor de verwerking van verpakkingsafval. Zo stimuleren we hen om hun producten efficiënter te verpakken.