Frans Neyens

Gemeenteraadslid vanaf 2019

Niemand die Borsbeek zo goed kent als Frans. Frans heeft dan ook al 42 jaar ervaring als gemeenteraadslid en schepen voor Groen. Zijn laatste jaren als schepen was hij verantwoordelijk voor openbare werken, groenvoorziening en milieu. Hij investeerde sterk in de kwaliteit van onze wegen en de uitbreiding van het tragewegennetwerk van Borsbeek. Frans heeft Poolse roots langs moederszijde. In z'n jeugd was Frans trots chirolid en een niet onverdienstelijk wielrenner. Die passie voor de fiets gaf hij door aan z'n kleinzoon. Frans is momenteel voorzitter van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, voorzitter van het Documentatiecentrum Borsbeek, lid van de Cultuurraad en de Seniorenraad. 

De ambitie van Frans voor Borsbeek ligt voornamelijk in het verlenen van forse ruggesteun aan het dagelijkse elementaire onderhoud van het gemeentelijke patrimonium. Uit eigen ervaring weet hij dat dit een continue aandacht vraagt van de schepen en het gemeentelijke personeel. De voetpaden en fietspaden in Borsbeek hebben immers dringend groot onderhoud nodig, de straten vragen een investeringsplan en de werklieden van de gemeente verdienen alle mogelijke steun.