Frans Giele

Frans Giele

Frans Giele

Frans komt uit Borgerhout maar woont ondertussen al meer dan tien jaar in Borsbeek met zijn twee kinderen. Borsbeek heeft veel mogelijkheden als dorp naast de stad en die moeten we koesteren: schaarse open ruimte, natuur, een hechte gemeenschap. Maar tegelijk worstelt Borsbeek ook met de problemen van de stad: kinderen in kansarmoede, de Borsbeekse scholen die evenveel extra ondersteuning aan hun leerlingen willen geven als in de stad maar dat met veel minder middelen moeten doen, de mobiliteitsproblemen tijdens de spits richting stad. Frans zet zich concreet in om het groene karakter van Borsbeek te vrijwaren en - als het even kan - nog verder uit te breiden door zich in te zetten voor Fort 3 en te ijveren voor de ons in de gewestplannen beloofde groene long op de huidige luchthaventerreinen. Bovendien vindt hij het erg belangrijk dat alle inwoners van Borsbeek gelijke kansen krijgen en wil hij de leefbaarheid vergroten door in te zetten op duurzame mobiliteit. 

Frans Giele

Voorzitter van Groen Borsbeek

Frans komt uit Borgerhout maar woont ondertussen al meer dan tien jaar in Borsbeek met zijn twee kinderen. Borsbeek heeft veel mogelijkheden als dorp naast de stad en die moeten we koesteren: schaarse open ruimte, natuur, een hechte gemeenschap. Maar tegelijk worstelt Borsbeek ook met de problemen van de stad: kinderen in kansarmoede, de Borsbeekse scholen die evenveel extra ondersteuning aan hun leerlingen willen geven als in de stad maar dat met veel minder middelen moeten doen, de mobiliteitsproblemen tijdens de spits richting stad. Frans zet zich concreet in om het groene karakter van Borsbeek te vrijwaren en - als het even kan - nog verder uit te breiden door zich in te zetten voor Fort 3 en te ijveren voor de ons in de gewestplannen beloofde groene long op de huidige luchthaventerreinen. Bovendien vindt hij het erg belangrijk dat alle inwoners van Borsbeek gelijke kansen krijgen en wil hij de leefbaarheid vergroten door in te zetten op duurzame mobiliteit.